Ano ang Dapat Gawin Bago Habang at Pagkatapos ng Tsunami

An lindol o iba pang nakalubog na aktibidad ng seismic ay maaaring magdulot ng a sunami, na isang sequence ng mga nakakapinsala at nakamamatay na alon.

Tiyaking alam mo kung ano ang gagawin sa malungkot na kaganapan ng tsunami kung nakatira ka sa isang lugar kung saan sila ay banta. Ito ay isang listahan ng mga bagay na dapat gawin kung sakaling makita mo ang iyong sarili sa linya ng tsunami: maghanda, mag-react, at mabuhay.

Ano ang Dapat Gawin Bago Habang at Pagkatapos ng Tsunami

Tingnan natin kung ano ang maaari mong gawin bago, habang at pagkatapos ng tsunami

3 Bagay na Dapat Gawin Bago ang Tsunami

Nag-iisip kung ano ang gagawin bago ang tsunami? Well, humanda ka para maipagtanggol mo ang sarili mo at ang mga tao sa paligid mo.

 • Kilalanin ang Iyong Panganib
 • Gumawa ng mga Plano upang Manatiling Ligtas
 • Unawain ang Mga Alerto sa Tsunami at ang Mga Likas na Senyales ng Tsunami

1. Kilalanin ang Iyong Panganib

Kahit na ang tsunami ay maaaring tumama sa anumang baybayin, Ang mga komunidad na may mga baybayin sa Pasipiko at Caribbean ay higit na nasa panganib.

Ang pinaka-mahina na mga lokasyon ay ang mga malapit sa mga ilog at batis na dumadaloy sa karagatan, pati na rin ang mga lugar sa baybayin kabilang ang mga beach, look, lagoon, daungan, at bukana ng ilog.

Kung nakatira ka malapit sa baybayin, alamin kung nasa lugar ka kung saan posibleng magkaroon ng tsunami.

2. Gumawa ng mga Plano upang Manatiling Ligtas

Alamin kung ano ang iyong ang diskarte sa paglikas ng tsunami ng bayan ay. Ang mga mapa na naglalarawan ng mga ruta at sona ng paglikas ay magagamit sa ilang lugar. Kilalanin at gamitin ang mga landas na ito sa mga lokasyon kung saan ka gumugugol ng oras.

Maghanap ng ligtas na lokasyon na hindi bababa sa 100 talampakan (30 metro) sa ibabaw ng antas ng dagat o hindi bababa sa isang milya (1.6 km) sa loob ng bansa kung ang iyong munisipalidad ay walang plano sa paglikas ng tsunami.

Maging handa na magtungo sa loob ng bansa o sa mas mataas na lupain nang mabilis. Ang isang pormal na alerto ay hindi dapat maantala.

Ang pamumuhay malapit sa baybayin ay nagpapataas ng iyong panganib na makaranas ng tsunami pagkatapos ng lindol. Sa sandaling huminto ang pagyanig, mabilis na tumungo sa loob ng bansa at palayo sa baybayin. Huwag maghintay para sa isang opisyal na abiso.

3. Unawain ang Mga Alerto sa Tsunami at ang Mga Likas na Senyales ng Tsunami

Ang natural na senyales ng tsunami o opisyal na tsunami alarm ay ang dalawang paraan na maaari kang maalerto. Parehong nagtataglay ng pantay na kahalagahan. Baka hindi mo makuha pareho.

Ang natural na tsunami warning sign ay maaaring ang iyong una, pinakamahusay, o tanging tagapagpahiwatig na may papalapit na tsunami. Ang isang lindol, isang malakas na dagundong mula sa dagat, o hindi inaasahang aktibidad sa karagatan, tulad ng biglaang pag-alon o pader ng tubig o isang mabilis na pag-urong ng tubig, na nagpapakita ng sahig ng karagatan, ay mga halimbawa ng mga natural na tagapagpahiwatig.

Kung mapapansin mo ang alinman sa mga tagapagpahiwatig na ito, maaaring may paparating na tsunami. Lumipat sa loob ng bansa o sa mas mataas na lupain sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang dalampasigan. Iwasang maghintay ng pormal na alarma.

Lokal na telebisyon, radyo, weather radio, at radio broadcast ang lahat ng broadcast ng tsunami alert. Kilalanin ang iba't ibang mga notification at alamin kung ano ang gagawin kung nakatanggap ka ng isa.

10 Bagay na Dapat Gawin Sa Panahon ng Tsunami

Nag-iisip kung ano ang gagawin sa panahon ng tsunami? Mayroon kaming listahan ng mga bagay na dapat gawin sa panahon ng tsunami.

 • Lumikas sa paglalakad kung maaari
 • Pumunta sa mataas na lugar
 • Umakyat sa tuktok ng isang gusali kung ikaw ay nakulong
 • Magpatuloy sa malayo sa loob ng bansa hangga't maaari
 • Kung ikaw ay nasa tubig, humawak ng isang bagay na lumulutang
 • Pumunta sa dagat kung ikaw ay nasa bangka
 • Maglaan ng hindi bababa sa walong oras upang manatili sa iyong ligtas na lugar
 • Panoorin ang karagatan para sa mga palatandaan ng babala
 • Makinig sa mga alerto sa emergency at impormasyon
 • Iwasan ang mga naputol na linya ng kuryente

1. Lumikas kung maaari

Kasunod ng lindol, ang mga highway at tulay ay maaaring makapinsala o ma-block

Magsimulang maglakad sa lalong madaling panahon, hindi alintana kung mayroong opisyal na babala sa tsunami o nakatira ka sa isang tsunami hazard zone at nagkaroon lamang ng lindol.

Upang maiwasang mapadpad sa isang sasakyan sa isang mapanganib na lugar, tumakbo o maglakad patungo sa kaligtasan.

Iwasan ang anumang posibleng gumuho na mga gusali, tulay, o sirang kalsada. Upang gumugol ng mas maraming oras hangga't maaari sa labas, subukang maglakad sa malawak na lupain. Obserbahan ang signpost na tumutukoy sa ruta ng paglikas ng tsunami.

Ang mga palatandaan na nagtuturo sa mga tao sa kaligtasan ay karaniwang nakikita sa mga lugar na mapanganib sa tsunami

Maghanap ng mga palatandaan na nagsasaad ng "ruta ng paglikas ng tsunami" o anumang katulad na puti at asul. Gamitin ang mga ito upang idirekta ka sa loob ng bansa, malayo sa lugar ng panganib at patungo sa kaligtasan.

Sa tabi ng mga palatandaang ito ay madalas na ipinapakita ang mga arrow na nagpapahiwatig kung aling paraan ang magpapatuloy. Kung hindi, sundin lamang ang mga karatula hanggang sa makatagpo ka ng isa na nagpapahiwatig na wala ka na sa loob ng tsunami evacuation area.

2. Pumunta sa mataas na lugar

Sa panahon ng tsunami, ang mataas na lugar ang pinakaligtas na lokasyon. Huwag maghintay ng opisyal na babala sa tsunami kung may lindol at nakatira ka sa lugar na may panganib sa tsunami! Kapag huminto ang pagyanig at ligtas nang lumipat, tumungo nang mabilis hangga't maaari sa pinakamalapit na mataas na lugar upang makatakas sa panganib.

Hindi ka kinakailangang tumakas sa mataas na lugar pagkatapos ng lindol kung hindi ka nakatira sa tsunami hazard zone. Maliban kung ang mga tauhan ng emerhensiya ay magbibigay sa iyo ng lahat ng clearance upang lumikas sa lugar, manatili sa lugar.

3. Umakyat sa tuktok ng isang gusali kung ikaw ay nakulong

Maaaring hindi ka laging may sapat na oras upang tumakas. Kung ikaw ay nasa isang matibay na gusali, umakyat sa ikatlong palapag o sa itaas kung wala kang oras upang tumakas at maabot ang mataas na lugar.

Mas mabuti pa, subukang umakyat sa bubong ng pinakamataas, pinakamatibay na istraktura na maaari mong mahanap. Ang alinman sa mga pagpipiliang ito ay mas mainam kaysa sa wala.

Kung direkta kang nasa baybayin, maaaring malapit ang isang matayog na tsunami evacuation tower. Sundin ang mga palatandaan na nagpapahiwatig ng ruta ng paglikas sa tore at umakyat sa tuktok.

Bilang isang huling paraan, umakyat sa isang mataas, matatag na puno kung hindi mo maabot ang anumang iba pang anyo ng mataas na lupa.

4. Magpatuloy sa malayo sa loob ng bansa hangga't maaari

Mas mababa ang panganib mo kapag mas malayo ka sa baybayin. Pumili ng isang seksyon ng matataas na lupain na malayo sa loob ng baybayin hangga't maaari. Magtungo lamang sa malayong lupain hangga't maaari kung walang anumang mataas na lupa.

Sa ilang partikular na sitwasyon, ang mga tsunami ay maaaring lumipat ng hanggang 10 milya (16 km) sa loob ng bansa. Gaano kalayo ang maaari nilang pahabain, gayunpaman, nalilimitahan ng hugis at slope ng baybayin.

5. Kung ikaw ay nasa tubig, humawak ng isang bagay na lumulutang

Kung dadalhin ka ng mga alon ng tsunami, makakatulong ito na panatilihin kang ligtas. Humanap ng malaking bagay gaya ng pinto, puno, o life raft. Kunin ang bagay at kumapit nang husto habang dinadala ka ng alon.

Kahit na maaaring mahirap sa sandaling ito, gawin ang iyong makakaya na huwag lunukin ang alinman sa tubig. Ang tsunami ay may potensyal na magdala ng mga mapanganib na materyales at kemikal na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng tao.

6. Pumunta sa dagat kung ikaw ay nasa bangka

Kung nasa dagat ka sa panahon ng tsunami, mas ligtas na lumayo sa lupa. Habang inilalabas mo ang iyong bangka sa abot ng iyong makakaya, harapin ang mga alon at patnubayan ito patungo sa bukas na dagat. Kung mayroong babala sa tsunami sa rehiyon, huwag nang bumalik sa daungan.

Ang aktibidad ng tsunami ay nagdudulot ng mga mapanganib na agos at antas ng tubig sa baybayin, na may kakayahang tumaob sa iyong bangka.

Kung naka-angkla ka na sa isang daungan, lumabas sa iyong sasakyang-dagat sa lalong madaling panahon at pumunta sa loob ng bansa para sa kaligtasan.

7. Maglaan ng hindi bababa sa walong oras upang manatili sa iyong ligtas na lugar

Ang tagal ng aktibidad ng tsunami ay maaaring umabot ng walong oras o higit pa. Upang maging ligtas, iwasan ang paglapit sa baybayin at manatili sa mataas na lugar sa panahong ito.

Bigyang-pansin ang sinasabi ng mga opisyal, at kumilos lamang kapag ipinahayag nilang ligtas na gawin ito. Sila ang pinakamaalam!

Kahit na maaari kang mabalisa at ma-stress tungkol sa iyong mga mahal sa buhay, kailangan mong manatili at subukang maging cool. Iwasang ilagay sa panganib ang iyong buhay sa pagtatangkang makilala ang isang tao sa ibang lokasyon.

8. Panoorin ang karagatan para sa mga palatandaan ng babala

Ang tubig kung minsan ay natural na nagbabala sa paparating na tsunami. Pakinggan ang ingay ng dagundong ng karagatan.

Ang tsunami ay kumukuha ng tubig sa baybayin patimog; magkaroon ng kamalayan sa hindi pangkaraniwang mataas na antas ng tubig gayundin sa abnormal na malayong abot na tubig na bumababa mula sa baybayin.

Ang mga kaganapang ito ay karaniwang sumusunod sa isang malakas na lindol, ngunit kung ang sentro ng lindol ay malayo sa dagat, maaaring hindi mo ito maramdaman. Kung nakatira ka malapit sa karagatan at sa isang lugar na mapanganib sa tsunami, pinakamahusay na maging mapagbantay sa iyong paligid sa lahat ng oras!

Para sa mga surfers, kritikal din na magkaroon ng kamalayan sa mga tagapagpahiwatig ng babala ng paparating na tsunami.

Kung nagkataon na nagsu-surf ka malapit sa baybayin at napansin mo ang alinman sa mga babalang ito, magtampisaw nang mabilis hangga't maaari hanggang sa pampang at simulan ang iyong paglikas.

Kapag nagsu-surf sa malalim na tubig, subukang magtampisaw hanggang sa dagat hangga't maaari.

9. Makinig sa mga alerto at impormasyong pang-emergency

Ang mga lokal na tagapamahala ng emerhensiya ay nag-aalok ng payo sa kaligtasan sa mga tsunami. Mag-enroll sa anumang mga lokal na programa sa alertong pang-emergency upang makakuha ng impormasyon tungkol sa mga tsunami at iba pang mga emerhensiya nang diretso sa iyong telepono.

Upang malaman kung may posibilidad ng tsunami pagkatapos ng lindol, tumutok sa iyong lokal na istasyon ng radyo at panoorin ang lokal na balita.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa mga lokal na sistema ng alertong pang-emergency, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa opisina ng iyong lokal na pamahalaan o sa linya ng teleponong hindi pang-emerhensiya ng lokal na pulisya.

Sa kaganapan ng tsunami, palaging sundin ang payo ng mga lokal na tagapamahala ng emergency. Para sa kaligtasan, sila ang iyong pinakamahusay na pagpipilian.

Pagkatapos ng tsunami, ipaalam sa iyo ng mga lokal na anunsyo ng emergency kung kailan ligtas na umuwi.

10. Iwasan ang mga naputol na linya ng kuryente

Ang tubig ay maaaring ma-charge ng kuryente dahil sa mga nasirang kable ng kuryente. Kapag naglalakad ka pauwi o patungo sa isang kanlungan pagkatapos ng tsunami, mag-ingat sa mga naputol na linya ng kuryente o anumang iba pang sirang kagamitan sa kuryente.

Upang maging labis na maingat, iwasan ang paglusong sa anumang tubig na kanilang hinahawakan at bigyan ang kagamitan ng malapad na distansya kung may makikita kang anuman!

Ang mga de-koryenteng kahon at mga poste ng telepono ay dalawa pang halimbawa ng mga kagamitang elektrikal na dapat layuan.

8 Mga Dapat Gawin Pagkatapos ng Tsunami

 • Manatiling ligtas
 • Manatili kang malusog
 • Ligtas na Maglinis
 • Ingatan mo ang sarili mo
 • Mga panganib sa gas, sunog, at elektrikal
 • Mga panganib sa tubig at dumi sa alkantarilya
 • Aftershocks
 • Mga Alagang Hayop

1. Manatiling Ligtas

 • Kilalanin ang mga panganib na maaari mong makaharap pagkatapos ng tsunami. Maraming pinsala ang nangyayari habang naglilinis.
 • Bigyang-pansin ang mga lokal na awtoridad kung ikaw ay lumikas upang malaman kung kailan ligtas na umuwi. Maaaring tumagal ng ilang araw bago ligtas na bumalik sa iyong lugar kung maraming pinsala.
 • Umiwas sa mga binabahang daan dahil maaari silang maging hindi matatag at gumuho.
 • Ilayo sa pagbaha. Maaaring nahawahan sila ng mga kemikal, bakterya, at dumi sa alkantarilya na maaaring magdulot sa iyo ng sakit.
 • Umiwas sa mga nahulog o sirang linya ng kuryente. Isaalang-alang ang bawat wire na mapanganib at buhay.
 • Kapag pinahintulutan ng mga awtoridad, suriin ang labas ng iyong tahanan para sa pinsala bago pumasok muli.
 • Mas ligtas na maghintay para sa isang propesyonal kung ang iyong tahanan ay nasira.
 • Kilalanin ang mga panganib ng pagkalason sa carbon monoxide. Ang paggamit ng mga kagamitang nagsusunog ng uling, propane, natural gas, o gasolina sa loob ng basement ng bahay, garahe, tent, o camper — o kahit sa labas malapit sa bukas na bintana ay hindi ipinapayo. Bagama't hindi ito nakikita at walang amoy, maaaring mabilis kang patayin ng carbon monoxide. Huwag mag-atubiling lumabas kung nagsisimula kang makaramdam ng sakit, pagduduwal, o panghihina.
 • Dahil may panganib sa sunog ang mga kandila, iwasang gamitin ang mga ito. Sa halip, gumamit ng mga flashlight at ilaw na tumatakbo sa mga baterya.

2. Manatili kang malusog

 • Bigyang-pansin ang mga alituntunin sa kaligtasan ng inuming tubig na ibinibigay ng iyong community health center. Maaaring mahawahan ng tsunami ang mga suplay ng tubig.
 • Kung may pagdududa, itapon ito. Ihagis ang anumang bagay na nainitan o nabasa.
 • Lahat ng nabasa ay dapat linisin at disimpektahin. Maaaring kontaminado ng mga kemikal, pathogen, at dumi sa alkantarilya ang putik na idineposito ng tubig-baha.
 • Kung ang isang pasilidad ay bumaha at hindi ganap na natuyo sa loob ng 24 hanggang 48 na oras, maaaring maging isyu ang paglaki ng amag. Ang mga tugon sa allergy, pangangati sa mata at balat, at mga yugto ng hika ay maaaring magresulta mula sa pagkakadikit ng amag.

3. Ligtas na Maglinis

 • Sumunod sa lahat ng partikular na payo na ibinigay ng mga propesyonal sa pampublikong kalusugan sa iyong lugar. Magsuot ng angkop na damit na pangproteksiyon, tulad ng N95 mask, rubber boots, salaming de kolor, at guwantes. Maging pamilyar sa ligtas na paggamit ng anumang kinakailangang kagamitan.
 • Kumuha ng posisyon. Napakalaking gawain ang maglinis. Umidlip kung kinakailangan. Makipagtulungan sa iba at humingi ng tulong kapag naglilipat ng malalaking bagay. Unahin ang mga tungkulin sa paglilinis na higit na nangangailangan ng iyong pansin.
 • Iwasang magkasakit sa init. Sa mainit na panahon, alalahanin ang posibilidad ng pagkapagod sa init, pag-init ng ulo, heat stroke, at pagkahimatay kung wala kang air conditioning.

4. Alagaan ang Iyong Sarili

 • Kasunod ng isang sakuna o iba pang emergency, karaniwan na magkaroon ng matinding negatibong emosyon, tensyon, o pagkabalisa.
 • Upang matulungan kang pamahalaan ang stress, kumain ng balanseng diyeta at makakuha ng sapat na tulog.
 • Kung kailangan mong makipag-usap sa isang tao, maaari kang makipag-ugnayan sa Disaster Distress Helpline nang walang bayad.

5. Mga panganib sa gas, sunog, at elektrikal

 • Kilalanin ang panganib ng sunog. Ang sunog ang pinakakaraniwang panganib na sumusunod sa baha. Maaaring may mga pumutok o tumutulo na linya ng gas, mga de-koryenteng circuit na binaha, mga nakalubog na hurno, o mga de-koryenteng kasangkapan.
 • Maaaring nagmula sa upstream ang mga nasusunog o sumasabog na materyales.
 • Maghanap ng anumang pagtagas ng gas. Palabasin kaagad ang lahat kung nakaamoy ka ng gas o nakarinig ng sumisitsit o humihip na ingay. Magbukas ng bintana. Kung maaari, patayin ang gas gamit ang panlabas na pangunahing balbula. Pagkatapos, mula sa bahay ng isang kapitbahay, tawagan ang kumpanya ng gas. Para sa anumang kadahilanan, dapat kang magkaroon ng isang propesyonal na buksan muli ang gas kung patayin mo ito.
 • Kilalanin ang pinsala sa mga electrical system. Patayin ang kuryente sa pangunahing fuse box o circuit breaker kung naaamoy mo ang nasusunog na pagkakabukod, nakakakita ng mga spark, o napansin ang mga sira o punit na mga wire.
 • Kung kailangan mong lumakad sa tubig upang maabot ang circuit breaker o fuse box, humingi muna ng gabay mula sa isang electrician. Kapag ibinalik sa serbisyo ang mga de-koryenteng kagamitan, dapat itong suriin at patuyuin.

6. Mga panganib sa tubig at dumi sa alkantarilya

 • Suriin ang pagkasira ng linya ng tubig at imburnal. Iwasang gumamit ng mga palikuran at tumawag sa tubero kung sa tingin mo ay may pinsala sa mga linya ng dumi sa alkantarilya. Iwasan ang paggamit ng tubig mula sa gripo at makipag-ugnayan sa kumpanya ng tubig kung makakita ka ng mga nasirang linya ng tubig.
 • Kung ang iyong pampainit ng tubig ay nasa mabuting kondisyon, maaari kang makakuha ng ligtas na tubig sa pamamagitan ng pagtunaw ng mga ice cube na ginawa bago tumama ang tsunami. Bago mo alisin ang tubig mula sa mga mapagkukunang ito, patayin ang pangunahing balbula ng tubig.
 • Gumamit lamang ng tubig mula sa gripo kung inirerekomenda ito ng mga lokal na opisyal ng kalusugan.

7. Aftershocks

 • Kung ang lindol ay medyo makabuluhan (magnitude 8–9+ sa Richter scale) at malapit na ito, dapat mong asahan ang mga aftershocks.
 • Ang bilang ng mga aftershock ay bababa sa loob ng ilang araw, linggo, o buwan depende sa kung gaano kalakas ang unang pagyanig. Ang ilang aftershocks ay may potensyal na maging kasing laki ng magnitude 7+ at maaaring magdulot ng panibagong tsunami.

8. Mga Alagang Hayop

 • Pagmasdan ang iyong mga hayop at panatilihin ang direktang kontrol sa kanila.
 • Ang mga lugar na binaha ay puno ng mga mapanganib na elemento na maaaring ilagay sa panganib ang kalusugan ng iyong alagang hayop.
 • Posibleng makatakas ang iyong alaga sa iyong bahay o sa pamamagitan ng sirang bakod.
 • Maaaring mawala ang mga alagang hayop, lalo na dahil ang pagbaha ay kadalasang nagkakagulo sa mga marker ng amoy na tumutulong sa kanila na mahanap ang kanilang mga tahanan.
 • Pagkatapos ng anumang kaguluhan, ang pag-uugali ng isang alagang hayop ay maaaring magbago nang husto, maging defensive o marahas. Samakatuwid, mahalagang subaybayan ang kanilang kapakanan at magsagawa ng mga pag-iingat laban sa mga potensyal na banta, gaya ng lumikas na mga ligaw na hayop, gayundin upang magarantiya ang kaligtasan ng kapwa tao at hayop.

Konklusyon

natural na kalamidad Maaaring maging malupit ang pagsira sa lahat ng bagay sa landas nito ngunit kapag gumawa tayo ng mga kinakailangang paghahanda bago mangyari ang mga ito, mabibilang natin ang mas kaunting mga pagkalugi. Gayunpaman, tulad ng nakita natin, mayroon ding mga bagay na maaari mong gawin sa panahon at pagkatapos ng mga sakuna tulad ng tsunami.

Rekomendasyon

Isang passion-driven na environmentalist sa puso. Pangunahing manunulat ng nilalaman sa EnvironmentGo.
Sinisikap kong turuan ang publiko tungkol sa kapaligiran at mga problema nito.
Ito ay palaging tungkol sa kalikasan, dapat nating protektahan hindi sirain.

Mag-iwan ng Sagot

Ang iyong email address ay hindi nai-publish. Mga kinakailangang patlang ay minarkahan *