ENVIRONMENTGO

EnvironmentGo!

Ang Environmentgo.com ay isang environmental awareness organization na nakatuon sa pagtulong sa mga nagsasanay at nagbabalak na mga environmentalist na makakuha ng madaling access sa impormasyon na tutulong sa kanila sa paglalakbay- at pagpapalaganap ng kamalayan sa pangangalaga sa kapaligiran, konserbasyon at napapanatiling paggamit ng mga likas na yaman. Ang aming blog ay may ilang mga artikulo sa kapaligiran para sa mga mag-aaral, sinasaklaw din namin ang mga artikulo sa Mga isyu sa kapaligiran at ang kapaligiran sa kabuuan nito. 

Misyon

Upang maging isang tinig ng pagbabago tungo sa pagkilos ng klima at napapanatiling pag-unlad kung saan tayo ay nag-aapoy at nag-aalab ng pagnanasa sa mga tao tungo sa paglikha ng isang napapanatiling kinabukasan.
 

Paningin

Ang aming misyon sa EnvironmentGo! ay upang maikalat ang kamalayan sa konserbasyon at Proteksyon ng natural na kapaligiran at upang turuan ang publiko sa pag-alis sa isang napapanatiling planeta para sa kasalukuyan at sa hinaharap na mga henerasyon.