Mahal na Okafor

Ang Precious Okafor ay isang digital marketer at online na entrepreneur na nakapasok sa online space noong 2017 at mula noon ay bumuo ng mga kasanayan sa paggawa ng content, copywriting at online marketing. Isa rin siyang aktibistang Green at samakatuwid ang kanyang tungkulin sa paglalathala ng mga artikulo para sa EnvironmentGo